Exempel för att jämföra kreditkort

Att välja vilket kreditkort som är bäst och lönar sig mest beror helt på hur du använder det. För att göra det lättare för dig att välja just vilket kort som passar dig bäst kommer vi att ge några olika konkreta exempel på hur man kan tänkas använda sitt kreditkort för att på så sätt enklare kunna göra en rättvis jämförelse med de olika kort som finns. Eftersom det finns en uppsjö av olika kreditkort kommer vi i dessa exempel bara att välja ut några av de kreditkort som har de bästa villkoren och förmånerna. De kort vi kommer att jämföra är re:member more, Ikano kort och kortet från Bank Norwegian.

Exempel 1 – Du handlar för 150 000 kr om året, endast räntefri kredit.

Som första exempel räknar vi med att du totalt under ett år handlar för totalt 150 000 kr (12 500 kr/mån) samtidigt som du alltid betalar din kreditkortsräkning direkt och på så vis utnyttjar den räntefria period som kortföretagen erbjuder och därmed inte betalar någon ränta. För att kunna jämföra korten tänker vi också att vi grovt kategoriserar utgifterna enligt följande.

Utgift Belopp
Mat & hushåll 60 000 kr
Utemat & nöjen 25 000 kr
Drivmedel 10 000 kr
Resor 20 000 kr
Övrigt 20 000 kr
Inredning & teknik 15 000 kr
Summa 150 000 kr

Exempel 2 – Du handlar för 300 000 kr om året, endast räntefri kredit.

Precis som i det första exemplet räknar vi med att du alltid betalar din kreditkortsräkning direkt och på så vis utnyttjar den räntefria period som kortföretagen erbjuder samtidigt som du istället handlar för totalt 300 000 kr under ett år (25 000 kr/mån).

Utgift Belopp
Mat & hushåll 120 000 kr
Utemat & nöjen 50 000 kr
Drivmedel 20 000 kr
Resor 40 000 kr
Övrigt 40 000 kr
Inredning & teknik 30 000 kr
Summa 300 000 kr

Jämförelse av kreditkort med exempel

Tittar på enligt de två olika exempel ovan får vi till följande.

Kreditkort Exempel 1
re:member more 1 500 kr i rena pengar år 1, 1 205 kr år 2
Ikano kort – 300 kr + 750 kr + 100 kr + 500 kr + 250 kr = 1300 kr/år
Bank Norwegian 1 500 kr i i Cashpoints som kan används för att boka flygresa med Norwegian