Lendify

Lendify är en av Sveriges största så kallade P2P-långivare. P2P är en förkortning för Peer-to-peer vilket förenklat innebär att lån görs mellan privatpersoner, dvs. privatpersoner investerar sina pengar genom att låna ut dessa till andra privatpersoner. Lendify är är en aktör som gör detta möjligt genom att föra samman de privatpersoner som vill investera sina pengar genom att låna ut dem för att på så sätt få ränta.